Performances

FINAL logo

OPENING CEREMONY

Beyond Tradition  Poem by Mr Tran Thien Hieu, performed by Kim Uyen and Minh Duong at the Opening Ceremony

VƯƠN CAO TRUYỀN THỐNG

Vươn cao truyền thống tuyệt vời thay
Đại hội Toàn cầu chắp cánh bay
Múa hát đàn ca vang trời đất
Ngàn năm quê mẹ rõ ràng đây

Mừng đàn chim Việt tự muôn phương
Say vũ cùng mây điệu Nghê thường
Phơi phới nhạc rung hồn Lạc Việt
Lung linh phách động bóng Hùng Vương

Thi sĩ Trần Thiện Hiếu
Sydney 8/15

GALA CONCERT

Video clips of the Gala Concert are now available.  Please visit our official WFVTM 2015 YouTube Playlist.

 

 

Advertisement